हाम्रो यो वेबसाइतमा तपाईंलाई स्वागत छ !!!

संस्थाको छोटो परिचय
मानव अधिकार सचेतन केन्द्र (हुरेक) सामाजिक न्याय, मानव अधिकार संरक्षण त...


सवै पढ्नुहोस्

हुरेकको लक्ष्य »


मुख्य ५ उद्देश्य ः
    मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको अनुगमन गरी अभिलेखीकरण गर्ने र सोको राष्ट्रिय त...
सवै पढ्नुहोस्

ECED centre of Sakhi supported by HURAC

ECED centre of Sakhi supported by HURAC

MEAL Orientation to HURAC staffs

MEAL Orientation to HURAC staffs

ECED centre of Korchawang supported by HURAC

ECED centre of Korchawang supported by HURAC

Renovation of Health post Birthing centre waiting room

Renovation of Health post Birthing centre waiting room

Dress maker training in Ghartigaun

Dress maker training in Ghartigaun

HURAC Working Area in Rolpa
हुरेक कार्यक्रम »
हुरेकद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु ः ड्ड    जोखिममा रहेका तथा द्वन्द्व…
विस्तृतमा
फोटो भण्डारण »